*** คำแนะนำ บ้านแนะแนว ไม่รอบรับ IE Internet Explorer ควรใช้   chrome สำหรับการเยี่ยมชมเว็บที่สมบูรณ์ ***..