MENU

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน / พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับผู้สมัครที่ทำการค้นหาแล้วข้อมูลไม่แสดง แจ้งที่นี่ หรืออีเมล admin.ict@samakkhi.ac.th


ตัวอย่าง 0812345678


ประกาศ!! ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกับแจ้งชื่อ - นามสกุล , เบอร์โทร มาที่อีเมล admin.ict@samakkhi.ac.th

- WIT TAMMAPANY 14/07/2561

- ด.ญ.สุพิชชา ตะระศิริ

ประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรายงานตัวรับเสื้อและBIB

กำหนดการและแนวปฏิบัติ

ประกาศ ยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงไซซ์เสื้อ

ขณะนี้ทางมูลนิธีสามัคคีวิทยาคม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองเสื้อวิ่งฯ เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเสื้อเพื่อส่งมอบผู้สั่งจอง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลไซซ์เสื้อ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป