รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาว วริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
Variyaporn Namvongprom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Daria Solovyeva
Ms.Daria Solovyeva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงญาณิศา เจือบุญ
Yanisa Jeanboon
นักเรียน
2 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิ์ชัย
Miss.Jiraporn Rittichai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Charlene Cunanan
Ms.Charlene Cunanan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงรสิกา เอี่ยมสอาด
Rasika Aimsaart
นักเรียน
3 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณิชนันทน์ อะโน
Miss. Nitchanan Ano
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอังคณา ใจคำติ๊บ
Miss. Ungkana Jaikumtip
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายโม ลุงส่าง
Moe Lungsang
นักเรียน
4 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MR.Francois Gerber
MR.Francois Gerber
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชัชชญา เจริญวงศ์
Miss. Chatchaya Charoenwong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัณฑิรา สมสวย
Puntira Somsoy
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรวดี คำวัง
Phatarawadee Khumwung
นักเรียน
5 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวชัชชญา เจริญวงศ์
Miss.Chatchaya Charoenwong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกฤษณา ใจแก้ว
Kitsana Jaikeaw
นักเรียน
เด็กชายบูรพา ธุระแสง
Burapa Turasang
นักเรียน
6 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวอังคณา ใจคำติ๊บ
Miss. Ungkana Jaikumtip
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสาร
Natnicha Chaisan
นักเรียน
เด็กชายโจ ลุงส่าง
Joe Lungsang
นักเรียน

กลับหน้าหลัก