รายการแข่งขัน

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Ms.Sheila Baltao Panahon
Ms.Sheila Baltao Panahon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายคทา รุ่งโรจน์สถาพร
Mr. Katha Rungroadsataporn
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Ms.Karen Bag-O Estrella
Ms.Karen Bag-O Estrella
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
Ms.Pavarisa Somwhan
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Ms.Glorife Ortiz Abad
Ms.Glorife Ortiz Abad
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงโซเฟีย แวน อีวิค
Ms.Sophia Van Ewijk
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr.Ted Anthony Jager
Mr.Ted Anthony Jager
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภัทรกร หน่อน้อย
Mr.Pattarakorn Nonoi
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Jeffrey Wade Owens
Mr.Jeffrey Wade Owens
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนวัฒน์ กันสิทธิ์
Mr.Tanawat Kansit
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Adam Darren Durdle
Mr.Adam Darren Durdle
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชญธิดา ธีระกุล
Ms.Pitchayatida Teerakul
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr.Rolando Jesus Corpin Cabo
Mr.Rolando Jesus Corpin Cabo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชะเทพ
Ms. Phanshita Techatep
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Dimitri Van Ewijk
Mr.Dimitri Van Ewijk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมจันทร์
Ms.Thitirut Promjun
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Ms.Jean Reyes Bayacal
Ms.Jean Reyes Bayacal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกฤตยา ถาวร
Ms.Krittaya Thawon
นักเรียน

กลับหน้าหลัก