รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านสบกอน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Christine M. Pascual
Miss Christine M. Pascual
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทัยวรรณ สุทธการ
Miss Taiwan Suttakan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัทรรัตน์ ไตรจินดา
Phattarat Trijinda
นักเรียน
2 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรติยา วงค์สัมพันธ์
Miss Chattiya Wongsampun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววินนี่ เกรซ วิลบาร์
Miss Winnie Grace Villbar
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยนภัส ตันดี
Ploynapat Tandee
นักเรียน
3 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางจารุนันท์  อิ่นอ้าย
Mrs. Jarunun Inai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาว โจซี่ ฟาวาแกน
Miss Josie Fawagan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธมลวรรณ อิ่นอ้าย
Thamonwan Inai
นักเรียน

กลับหน้าหลัก