รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านสบกอน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Christine M. Pascual
Miss Christine M. Pascual
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทัยวรรณ สุทธการ
Miss Taiwan Suttakan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัทรรัตน์ ไตรจินดา
Phattarat Trijinda
นักเรียน
2 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรติยา วงค์สัมพันธ์
Miss Chattiya Wongsampun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววินนี่ เกรซ วิลบาร์
Miss Winnie Grace Villbar
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยนภัส ตันดี
Ploynapat Tandee
นักเรียน
3 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางจารุนันท์  อิ่นอ้าย
Mrs. Jarunun Inai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาว โจซี่ ฟาวาแกน
Miss Josie Fawagan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธมลวรรณ อิ่นอ้าย
Thamonwan Inai
นักเรียน
4 Talent Show
ระดับ -
Miss Thanannaphat Muenpinit
Miss Thanannaphat Muenpinit
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Phusanisa Arun
Miss Phusanisa Arun
นักเรียน
Miss Chanyanuch Tipboonsri
Miss Chanyanuch Tipboonsri
นักเรียน
Miss Kamontip Auppajak
Miss Kamontip Auppajak
นักเรียน
Miss Jiratchaya Nachaiwiang
Miss Jiratchaya Nachaiwiang
นักเรียน
Miss Kamonphon Yuangkham
Miss Kamonphon Yuangkham
นักเรียน
Miss Moreeya Mano
Miss Moreeya Mano
นักเรียน

กลับหน้าหลัก