รายการแข่งขัน

โรงเรียนจ่าการบุญ

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Larry L. Francico
Larry L. Francico
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Verna Joy Caballero Miano
Verna Joy Caballero Miano
ครูผู้ฝึกสอน
วีรวัสส์ ชัยพันธ์
Weerawat Chaipun
นักเรียน
ชาลิศา คันศร
Chalisa Kunson
นักเรียน
กิตรดา สุวรรณราช
Kitrada Suwannaraj
นักเรียน
สุรเชษฐ์ เอกวราภรณ์
Surachet Akewaraporn
นักเรียน
ปุญญาพร สระสม
Punyaporn SaSom
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Ssendege Umar Abdallak
Ssendege Umar Abdallak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ภัคจิรา มณีสาร
Pukjira Maneesan
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Guy Valentine
Guy Valentine
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางทิพย์วรรณ ธูปหอม
Tippawan Wijarnphon
ครูผู้ฝึกสอน
ภิรัญญา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
Phiranya Jaroonroj Na Ayutaya
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Eze Darlington.M.
Eze Darlington.M.
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวีรยา  บัวสำเริง
Weeraya Buasamraeng
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Ndubuisi Andrew
Ndubuisi Andrew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ธมนพัชญ์ เกิดสวัสดิกุล
Tamonpat Keartsawatkun
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Awuku Pathrick Cyrus
Awuku Pathrick Cyrus
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงฐปนกุล  สืบจิตต์
Tapanagun Surbjit
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ รุ่งสว่าง
Prachuab Rungsawang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นครินทร์ คงหนู
Nakarin Koghnoo
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Ndubuisi Andrew
Ndubuisi Andrew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ชลกร แต้มประสิทธิ์
Chonrakorn Taemprasit
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Luarent Rousseau
Luarent Rousseau
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
พีรวัส วงศ์ประชารัตน์
Prerawat Wongpracharat
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Luarent Rousseau
Luarent Rousseau
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ภูมินันท์ คำพุฒ
Poominun Kamput
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ์
Kanchana Bua-impan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิภา ลิ้มสินธะโรภาส
Nipa Limsintaropas
ครูผู้ฝึกสอน
ธนบดินรทร่์ สายทิพย์จันทร์
Tanabodin Saithipjan
นักเรียน
ไชยนันท์ รัตนมณี
Chaiyanan Rattanamanee
นักเรียน

กลับหน้าหลัก