รายการแข่งขัน

โรงเรียนอุดมดรุณี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพลัฏฐ์ดนัย พุทธรักขิต
Paladdanai Phuttaluckit
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางทศพร พัฒนเจริญ
Mrs.Thossaporn Pattanacharoen
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรรณิดา บุญปก
Wannida Boonpok
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงบุญญามาศ เขียวแก้ว
Bunyamat Khiaokaeo
นักเรียน
4 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม
Ms.Supanuch Wongkatthaleekham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
มารีต้า ดิโชโช
Mrs. Marieta Dichoso
ครูผู้ฝึกสอน
วรรธนัย ใจทำดี
Watthanai Jaithamdee
นักเรียน
5 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
วินเซน ชาร์ล มาดรีนาน
Mr. Vincent Charles Madrinan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิสุทธินีย์ บุญจันทร์
Pisuttinee Boonjhun
นักเรียน
6 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญชลิกา มายเบิร์ก
Mrs.Kanchalika Myburgh
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจาตุรนต์ ทอร์ดัวร์
Jaturon Tordoir
นักเรียน
เด็กชายณัชพัฒน์ จิตกล้า
Natchapat Jitkla
นักเรียน
7 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
มารีต้า ดิโชโช
Mrs. Marieta Dichoso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม
Ms.Supanuch Wongkatthaleekham
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศุภกานต์ ปัญญานุกูล
Supakarn Punyanukul
นักเรียน
เด็กหญิงธนภรณ์ พลดวล
Tanapon Ponduan
นักเรียน
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ทินกร ณ อยุธยา
Patimaporn Thinnakorn Na Ayutthaya
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. กฤษณา บูล
นักเรียน
เด็กหญิงเขมณิช ภูมิเมือง
Khemmanit Phummuang
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญา เดชชุษณะนาถ
Pitchaya Detchusananard
นักเรียน
9 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
นักเรียน
เด็กชายชญานนท์ พจนนาถ
นักเรียน
ชญานนท์ พจน์นาถ
นักเรียน
10 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณิชมน วทัญญสัมฤทธิ์
Nichamon Watanyoosamrit
นักเรียน
เด็กหญิงปิยพรรณ ด่านลักษณโยธิน
Piyaparn Danluxsanayotin
นักเรียน
11 Talent Show
ระดับ -
MISS ITSAYA SUTTAWONG
MISS ITSAYA SUTTAWONG
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MISS PITCHANAN TORADIS
MISS PITCHANAN TORADIS
นักเรียน
MISS KRITTEERA RITTIGUN
MISS KRITTEERA RITTIGUN
นักเรียน
MISS KANOKRADA THONGYIM
MISS KANOKRADA THONGYIM
นักเรียน
MISS RATTANAKORN ONNA
MISS RATTANAKORN ONNA
นักเรียน
MISS THUNPISIT SAETANG
MISS THUNPISIT SAETANG
นักเรียน
MISS PANISARA SILATHANAKOM
MISS PANISARA SILATHANAKOM
นักเรียน
MISS SUWAPAT SOONTRAPONG
MISS SUWAPAT SOONTRAPONG
นักเรียน
MR. CHAYANON POJJANATH
MR. CHAYANON POJJANATH
นักเรียน
MR. PHICHAYANGKUN SUTHAKAN
MR. PHICHAYANGKUN SUTHAKAN
นักเรียน
MR. PUNYAPAT KHONGJAREARN
MR. PUNYAPAT KHONGJAREARN
นักเรียน
MR. WANNARUT CHANSUWAN
MR. WANNARUT CHANSUWAN
นักเรียน
MISS THANATCHAPORN SUMITSAWAN
MISS THANATCHAPORN SUMITSAWAN
นักเรียน
MR. THANWA SANBOONSRI
MR. THANWA SANBOONSRI
นักเรียน
MR. CHANUNTAPOL NAUNTUNG
MR. CHANUNTAPOL NAUNTUNG
นักเรียน
MR. TIWMAI PHUMPPHUANG
MR. TIWMAI PHUMPPHUANG
นักเรียน
MISS AORNPAWENA PHUMECHIRAPHUT
MISS AORNPAWENA PHUMECHIRAPHUT
นักเรียน

กลับหน้าหลัก