รายการแข่งขัน

โรงเรียนอุดมดรุณี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพลัฏฐ์ดนัย พุทธรักขิต
Paladdanai Phuttaluckit
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทศพร พัฒนเจริญ
Mrs.Thossaporn Pattanacharoen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรรณิดา บุญปก
Wannida Boonpok
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เทอริว เพราตี้
Mr. Terrill Prouty
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงบุญญามาศ เขียวแก้ว
Bunyamat Khiaokaeo
นักเรียน
4 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
มารีต้า ดิโชโช
Mrs. Marieta Dichoso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม
Ms.Supanuch Wongkatthaleekham
ครูผู้ฝึกสอน
วรรธนัย ใจทำดี
Watthanai Jaithamdee
นักเรียน
5 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
วินเซน ชาร์ล มาดรีนาน
Mr. Vincent Charles Madrinan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
Ms.Nonglak Changphueak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิสุทธินีย์ บุญจันทร์
Pisuttinee Boonjhun
นักเรียน
6 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญชลิกา มายเบิร์ก
Mrs.Kanchalika Myburgh
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัชพัฒน์ จิตกล้า
Natchapat Jitkla
นักเรียน
เด็กชายจาตุรนต์ ทอร์ดัวร์
Jaturon Tordoir
นักเรียน
7 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศุภนุช วงศ์กัทลีคาม
Ms.Supanuch Wongkatthaleekham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
มารีต้า ดิโชโช
Mrs. Marieta Dichoso
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศุภกานต์ ปัญญานุกูล
Supakarn Punyanukul
นักเรียน
เด็กหญิงธนภรณ์ พลดวล
Tanapon Ponduan
นักเรียน
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ทินกร ณ อยุธยา
Patimaporn Thinnakorn Na Ayutthaya
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชญา เดชชุษณะนาถ
Pitchaya Detchusananard
นักเรียน
เด็กหญิงเขมณิช ภูมิเมือง
Khemmanit Phummuang
นักเรียน
ด.ญ. กฤษณา บูล
นักเรียน
9 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
นักเรียน
เด็กชายชญานนท์ พจนนาถ
นักเรียน
ชญานนท์ พจน์นาถ
นักเรียน
10 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เซลตัน ปีเตอร์ อันเนา
Mr. Selton Peter Anal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ซัลวาโทรี่ ดี เบอร์นาดีโน่
Mr. Salvatorre D. Bernardino
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณิชมน วทัญญสัมฤทธิ์
Nichamon Watanyoosamrit
นักเรียน
เด็กหญิงปิยพรรณ ด่านลักษณโยธิน
Piyaparn Danluxsanayotin
นักเรียน

กลับหน้าหลัก