รายการแข่งขัน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Leah Hope Heald
Ms.Leah Hope Heald
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นัทธมน ครูเกษตร
Ms.Nattamon Krukaset
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Chloe Gene Derks
Ms.Chloe Gene Derks
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.มติเทพ สวินแบงค์
Master Mattithep Swinbank
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Mark Neil Aragon
Mr.Mark Neil Aragon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ดช.ศรัญยู กฤติกาเมษ
Master Saranyu Kittikamet
นักเรียน
4 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Jessica Elizabeth Dunlap
Ms.Jessica Elizabeth Dunlap
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.กลินท์ สวานซิเกอร์
Master Galin Zwanziger
นักเรียน
5 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Melissa Elaine Evans
Ms.Melissa Elaine Evans
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ลุ๊ค ฮอลลิเดย์
Master Luke Holliday
นักเรียน
6 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Aabid Iqbal Bhat
Mr.Aabid Iqbal Bhat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ธวัลรัตน์ ภูมิพัฒน์โภคิน
Ms.Thawanrat Phumiphatphokin
นักเรียน
ด.ญ.ณัฐธิดา รังษี
Ms.Nuttida Rungsi
นักเรียน
7 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Gavin Craig Ellis
Mr.Gavin Craig Ellis
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พิชชาภา ทองสิทธิ์
Ms.Pitchapha Tongsit
นักเรียน
ด.ญ.ศิรประภา ชาญพหล
Ms.Siraprapa Chanpahol
นักเรียน
ด.ญ.ปริยากร จันทร์ไทสกุล
Ms.Priyakorn Janthaisakuh
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Ilan Simanin
Mr.Ilan Simanin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ทักษพร วงศ์อ่อนตา
Ms.Taksaporn Wongoonta
นักเรียน
ด.ช.ภูบดินทร์ วงค์ยะรา
Master Phubordin Wangyara
นักเรียน
ด.ช.นันทพงศ์ ทองนาม
Master Nantapong Thongnam
นักเรียน
9 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Kuo Jung Chun
Ms.Kuo Jung Chun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ภูมินทร์ ขจรศักดา
Master Phumint Kajornsakda
นักเรียน
ด.ช.วรฤทธิ์ ศรีสมบัติ
Master Worrarit Srisombat
นักเรียน
10 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Joseph Anthony Daniel
Mr.Joseph Anthony Daniel
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นรพร นักดนตรี
Ms.Naraporn Nakdontree
นักเรียน
ด.ช.รวิวรรธน์ พานำมา
Master Rawiwat Panamma
นักเรียน

กลับหน้าหลัก