รายการแข่งขัน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Decerel R.Pilarca
Miss Decerel R.Pilarca
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Charito S.Nasara
Miss Charito S.Nasara
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุนันทา ธนะวดี
Sununtha Thanawadee
นักเรียน
เด็กหญิงรินรดา ยาวิชัย
Rinrada Yawichai
นักเรียน
เด็กหญิงณัฏฐิกา ดอนดาภัย
Natthika Dondapai
นักเรียน
เด็กหญิงนัชชา มังคะละ
Natcha Mangkala
นักเรียน
เด็กชายภูบดินทร์ พูลพิพิศ
Phubadin Poonpipit
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศศินิภา มาฟู
Mr.Sasinipha Mafoo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงบงกช ปละใจ
Bongkod Paljai
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน
Mrs.Pimchanok Pingsusaen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิลลี่แอนน์ ยองเพชร
Giullyanne Yongphet
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายสุดา สุภาพ
Mr.Saisuda Suphap
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเบญจารัตน์ ปัญญานนท์
Benjarat Punyanon
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชปภา รู้น้อม
Mrs.Natpapha Runom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจินตวรรณ เรืองนาราบ
Jintawan Ruangnarap
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดา แสนพรม
Miss Suda Sanprom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงรวิภา ธำรงภัทรนันท์
Rawipha Thamrongphattharanun
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
Mr.Paitoon Pradit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัคจิรา วงค์ลังกา
Pukjira Wonglangka
นักเรียน
เด็กชายธนวัฒน์ การัตน์
Thanawat Karat
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.John Glyn Davies
Mr.John Glyn Davies
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศิริกานต์ ศรีษะธร
Sirikarn Srisatorn
นักเรียน
เด็กหญิงรินลณี เตมีศักดิ์
Rinlanee Temeesak
นักเรียน
เด็กหญิงอรัชพร ธนะวงศ์
Aratchaporn Thanawong
นักเรียน
9 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยา ปันทะนัน
Ms.Nittaya Panthanan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายศรัณย์ เวียงเงิน
Saran Wiangngoen
นักเรียน
เด็กชายณรงค์ชัย เชิงดอย
Narongchai Choengdoi
นักเรียน
10 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ
Ms.Benjawan Nuntakrua
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพชรพล ซื่อใส
Phacharapon Suesai
นักเรียน
เด็กชายรณกฤต วงศ์วุฒิ
Ronnakrit Wongwut
นักเรียน

กลับหน้าหลัก