กรอกข้อมูลการมอบตัว โควต้า

หากนักเรียนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาแจ้งปัญหา


แจ้งปัญหา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003

SA.by Narongdech Chaiwanna & Programer by Tanakorn Yodsuwan & Sys_admin by Angkan Mahawan

Dr.Tawat Chumchob

Director of Samakkhiwitthayakhom School